Keskusrahastoon tuli lokakuun hakukierroksella noin 9 500 apurahahakemusta, joiden yhteenlaskettu hakusumma oli 225 milj. euroa. Hakemusten lukumäärä kasvoi 10 % eli noin 850 hakemuksella. Tieteen aloilla kasvua oli 7 % ja taiteen 12 %. Lisää rahaa haettiin tieteeseen 19 milj. euroa ja taiteeseen 24 milj. Koko hakusumma kasvoi peräti 24 % edellisvuodesta.

Taiteen osuus hakemuksista on nyt 56 % (edellisvuonna 55 %). Eniten hakijoita on kuvataiteissa (yli 1 400, kuvataiteet jakautuvat neljään alaryhmään) ja säveltaiteissa (1 250, viisi ryhmää). Yksittäisistä aloista suurin on yhä teatteri- ja sirkustaide 674:llä hakijalla. Hakijamäärät kasvoivat lähes kaikilla taiteen aloilla, eniten kansan- ja rytmimusiikissa (34 %). Säveltäjien ja kapellimestareiden osuus laski (17 %).

Uusi tukimuoto Taidetta hoitolaitoksiin herätti suurta kiinnostusta, sillä sitä haki peräti 415 hakijaa. Muista erityisapurahoista Katapultti-rahoitusta tavoittelee 156 hakijaa (edellisvuonna 129), Eminentiaa 76 (52) ja Tieteen työpajat -rahoitusta 42 (43). Taiteen puolella eniten rahaa haetaan edellisvuosien tapaan taiteelliseen työskentelyyn (nyt 32 %) ja tapahtuman järjestämiseen (12 %).

Tieteen osuus hakemuksista oli 42 % (edellisvuonna 43 %). Väitöskirjatutkimukseen haki apurahaa lähes 2 400 hakijaa; näistä 150 hakee rahoitusta uuden tukimuodon eli tohtorikoulutettavan yhteisrahoituksen kautta. Väitöksen jälkeisen tutkimuksen hakupaine on kasvanut vuosi vuodelta, nyt hakijoita oli 770. Tieteen aloista suurin on luonnontieteet (357 hakemusta), eniten taas kasvoivat kliinisen lääketieteen hakemukset (peräti 40 %). Laskua oli mm. farmasiassa.

Naisten osuus hakijoista oli viime vuoden tapaan 57 %. Helsinkiläisten osuus laski hivenen ollen nyt 38 prosenttia. Kansalaisuudeltaan ei-suomalaisten osuus oli viime vuoden tapaan lähes kymmenen prosenttia. Biotieteissä ulkomaalaisia oli peräti 34 %.

Keskusrahaston vuoden 2015 jakosumma nousee 23 miljoonaan euroon. Apurahat jaetaan vuosijuhlassa Kalevalan päivän aattona 27.2.2015. Maakuntarahastojen haku on 10.1.-10.2., ja niiden vuosijuhlia vietetään loppukeväästä. Maakuntarahastot jakavat yhteensä 10,5 miljoonaa euroa.