Suomen Kulttuurirahaston Soitinpankista voi hakea 1. - 19.10. seuraavia soittimia:

VIULUT

Antonio Capela, Lissabon
Franco Simeoni III, Treviso v. 1991
Andrea Robin-Frandsen, Angers v. 1996
Jaakko Mäkelä, Helsinki v. 2000
Patrick Robin, Angers 1992

Soitinten laina-aika on 4.12.2007-30.9.2012.

Hakuaika on 1.-19.10.2007.

Hakemukset lähetetään osoitteella

Suomen Kulttuurirahasto,
PL 203, 00121 Helsinki.

Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää selvitys suoritetuista opinnoista
ja taiteellisesta toiminnasta.

Lisätietoja antaa tarvittaessa Veli-Markus Tapio, puh. 09 6128 1217.