Suomen Kulttuurirahasto julistaa haettavaksi seuraavat soittimet kokoelmastaan.

Viulut 
Antonio Stradivari "ex Berglund", Cremona 1699 (arvosoitin)

Hieronymus II Amati ”ex Faltin”, Cremona 1678 (arvosoitin)

Giuseppe Gagliano, Napoli 1760 
(arvosoitin)

Antonio Capela, Lissabon 1981

Jaakko Mäkelä, Helsinki 2000

Patrick Robin, Angers 1992

Tuntematon, "Guarneri del Gesù 1728"

Tuntematon, "Andrea Guarneri 1691"

Barokkisello 
Thomas Edlinger, Praha 1718

Edellä mainittujen soitinten laina-aika on noin viisi vuotta joulukuusta 2012 alkaen. Lisäksi julistetaan haettavaksi 1–3 vuoden laina-ajalle

Barokkiviulu 
Gianbattista Rogeri, Brescia 1691 (arvosoitin)

Hakuaika on 1.–19.10.2012

Hakemukset lähetetään osoitteella:
Suomen Kulttuurirahasto
Soitinkokoelma
PL 203, 00121 Helsinki

Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää selvitys suoritetuista opinnoista ja taiteellisista ansioista.

Lisätietoja osoitteessa:
www.skr.fi/soitinkokoelma