Pohjois-Savon rahaston jakosumma kohosi tänä vuonna ensimmäisen kerran miljoonaan euroon. Apurahansaajia oli yhteensä 78. Uutena avauksena Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntarahastot jakoivat tänä vuonna 100 000 euron suuruisen yhteisen apurahan.


Pohjois-Savon rahaston apurahansaajat yhteiskuvassa. Kuva: Petri Laitinen

Rahaston 55. vuosijuhla ja apurahojen jakotilaisuus järjestettiin Kuopion kaupungintalon juhlasalissa keskiviikkona 16.5.2018. Rahasto jakoi tänä vuonna 1 009 000 euroa yhteensä 78 apurahana. Apurahoista 42 oli tiedeapurahaa, yhteensä 627 000 euroa ja taiteen tukemiseen jaettiin 36 apurahaa, 382 000 euroa. Kokovuotisia työskentelyapurahoja myönnettiin yhteensä 14, suuruudeltaan 24 000 euroa tai väitelleille 28 000 euroa. Apurahoja myönnettiin eniten lääketieteeseen ja säveltaiteeseen.

Vuoden 2018 suurten apurahojen saajat: takana vas. Riikka Viinikanoja, Kai Savonen, Antti Rönkä, Hannu Heikkilä. Edessä vas. Anna Rosenberg, Sofia Ranta-aho, Mina Azimirad, Katja Kanninen, Toni Rikkonen ja Maija Vaittinen. Kuva: Petri Laitinen

Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntarahastot jakoivat tänä vuonna ensimmäistä kertaa yhteisen Kärkihanke-apurahan, jonka suuruus on 100 000 euroa. Apurahan sai Katja Kanninen ja työryhmä ilmansaasteiden ja Alzheimerin taudin yhteyttä käsittelevään tutkimukseen. Molemmat maakuntarahastot myönsivät apurahansaajalle 50 000 euroa.

Yhteisessä apurahassa haettiin korkeatasoista, eri tieteenaloja yhdistävää hanketta, joka edistää tieteenalojen välistä tutkimusta. Hankkeessa tuli olla toimijoita kummastakin maakunnasta.

- Taustalla oli ajatus siitä, että Itä-Suomen yliopisto toimii kahden maakunnan alueella, jolloin myös yhteistyötä ja tutkimusta tehdään kahdella eri kampuksella ja maakuntarahaston alueella. Apurahaa kokeiltiin kertaluonteisesti, mutta mietimme mahdollista jatkoa rauhassa, kertoi Pohjois-Savon rahaston hoitokunnan puheenjohtaja Maija-Riitta Hirvonen apurahan taustoista.

Apurahoja haettiin lähes 9 miljoonalla eurolla

Tänä vuonna apurahahakemuksia tuli yhteensä 513 (viime vuonna 518) ja niillä anottiin yhteensä lähes 8 900 000 euroa. Hakemuksia tuli tieteisiin 246 ja taiteisiin 267 kappaletta.

- Saapuneiden hakemusten määrä on ollut laskussa viime vuosina. Laskua on ollut lähinnä tieteen puolella. Kaiken kaikkiaan hakemukset painottuvat Kuopion alueelle ja toivoisimme hakemuksia kattavammin koko maakunnan alueelta, kuvaa Pohjois-Savon rahaston asiamies Antti Meurman hakemustilastoja.

Vuosijuhlapuheen piti tänä vuonna professori, A.A. Laaksosen rahaston valvoja Juhani Nuutinen aiheesta Aarne August (Aku) Laaksonen ja aikalaisensa. Laaksosen nimikkorahasto perustettiin vuonna 1973. Se on toiseksi vanhin ja jakovaraltaan suurin Pohjois-Savon rahaston nimikkorahastoista. Laaksosen nimikkorahasto tukee vuosittain lääketieteen tutkimusta ja siitä myönnettiin tänä vuonna 19 apurahaa, yhteensä 215 500 euroa.

Pianotaiteilija Katariina Liimatainen esiintyi Pohjois-Savon rahaston vuosijuhlassa 16.5.2018. Kuva: Petri Laitinen