Suomen Kulttuurirahaston hallitus on myöntänyt Mullankaivajat-apurahan yhdeksälle toimijalle. Hakemuksia jätettiin hakuaikana marraskuussa 23 kpl. Hankkeita toteutetaan mm. Forssassa, Kangasniemellä, Kontiolahdella, Oulussa, Salossa ja Savonlinnassa.

Apurahat, yhteensä 215 500 euroa, myönnettiin Suomen Kulttuurirahaston Yksityiskoulujen Eläkekassan rahastosta.

Mullankaivajat-apurahoilla tarjotaan koululaisille ja lukiolaisille tilaisuus osallistua arkeologiseen tutkimukseen vuosien 2018 ja 2019 aikana. Tavoitteena on lisätä oppilaiden kiinnostusta tieteellisiin menetelmiin, oman lähialueen menneisyyteen ja historiaan yleensä. Arkeologinen työskentely sopii myös erinomaisesti uuden opetussuunnitelman mukaiseen ilmiöoppimiseen ja opiskeluun koulun ulkopuolella.

Osana hanketta koululaisia perehdytetään arkeologiaan ja valmistellaan tulevaan tutkimusjaksoon etukäteen. Varsinaiset tutkimusjaksot kestävät tyypillisesti noin viikon, mutta projektit voivat koostua useasta tutkimusjaksosta, joihin osallistuu useita koululaisryhmiä. Tutkimusjakson jälkeen tuloksia puretaan yhdessä koululaisten kanssa, ja löydökset julkistetaan mielekkäällä tavalla esim. sosiaalisessa mediassa tai toteuttavan tahon verkkosivuilla. Joihinkin hankkeisiin yhdistetään myös aikuisille suunnattuja yleisötapahtumia kuten luentoja tai yleisökaivauksia.

”Hankkeita arvioitaessa painotettiin erityisesti opetuksellisen sisällön laatua etukäteisvalmistelun, työskentelyjakson sekä jälkitöiden osalta, hankkeen arkeologista relevanssia ja kiinnostavuutta sekä yhteisöarkeologista osaamista”, kertoo erityisasiantuntija Johanna Ruohonen Suomen Kulttuurirahastosta.

 

Mullankaivajat-apurahat 2018

Arkebuusi osuuskunta Salon Angelniemen kyläympäristön arkeologiseen tutkimukseen 30 000 €

Forssan kaupunki Forssan Yhtiönpuiston polkuverkoston arkeologiseen tutkimukseen 22 500 €

Haminan kaupunki, museot Haminan Viidankankaan koululaistutkimukset -hankkeen toteuttamiseen 18 000 €

K. H. Renlundin museo – Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo Kivinevan asumuspainannekylän koululais- ja yleisökaivausten toteuttamiseen 30 000 €

Kansallismuseo, Museovirasto Arkeologiaa Kontiolahdella -hankkeen toteuttamiseen 25 500 €

Matti Koivurinnan säätiö / Aboa Vetus & Ars Nova -museo Arkeologisen ilmiöviikon järjestämiseen museossa 11 500 €

Fil. maisteri Ulla Moilanen ja fil. maisteri Ninni Närvänen Lasten elämää 1800-luvun maaseudulla -hankkeen toteuttamiseen 23 000 €

Oulun kaupunki Kivikautta kaivaen -hankkeen toteuttamiseen 25 000 €

Savonlinnan maakuntamuseo Mullankaivajat Saimaalla -hankkeen toteuttamiseen 30 000 €

 

Lisätiedot:

Suomen Kulttuurirahasto, erityisasiantuntija Johanna Ruohonen, etunimi.sukunimi@skr.fi