Lukeva Pirkanmaa on Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahaston aloitteesta käynnistetty hanke, jonka tavoitteena on edistää nuorten lukuharrastusta Pirkanmaalla.

Hankkeen alussa pirkanmaalaisten yläkouluikäisten nuorten ja heidän opettajiensa lukutottumuksia kartoitettiin Lukeva Pirkanmaa -kyselyllä. Sen mukaan nuoret lukevat monenlaisia tekstejä erilaisia alustoja käyttäen. Asenteet lukemista kohtaan vaihtelevat suuresti, mutta ilahduttavan moni pirkanmaalainen nuori suhtautuu lukemiseen positiivisesti.

– Olemme Pirkanmaan rahaston hoitokunnassa keskustelleet paljon nuorten ja erityisesti nuorten poikien lukemisharrastuksen vähenemisestä ja sen vaikutuksista. Lukeva Pirkanmaa -hankkeessa lukemiseen kiinnitetään huomiota uudella tavalla. Mediakampanjalla ja laajan verkoston yhteisellä toiminnalla monipuolinen lukeminen halutaan nostaa esiin ja näkyviin koko Pirkanmaan alueella, kertoo rahaston asiamies Silja Minkkinen-Poikolainen.

– Pirkanmaa on vahva kirjan ja kirjallisuuden maakunta, jossa on paljon kirjallisuuden ja lukemisen parissa tapahtuvaa toimintaa. Lukuisten toimijoiden uudenlaisen yhteistyön ja #koskamäluen -kampanjan myötä lukuharrastus saa toivottavasti uutta puhtia ja parhaimmillaan myös muuttaa asenteita.

 #koskamäluen-mediakampanjassa esitellään pirkanmaalaisia, joita yhdistää rakkaus lukemiseen ja kirjoihin. Muun muassa jääkiekkoilija Pekka Saravo, hiphop-trio Mansesteri sekä muut pirkanmaalaiset, nuoria innostavat esikuvat kertovat lukutottumuksistaan ja kutsuvat muut tekemään samoin. Kuka tahansa voikin jakaa oman lukukokemuksensa sosiaalisen median kanavissa tunnisteella #koskamäluen

Toukokuussa käynnistyy Lukuviesti, joka kiertää ympäri Pirkanmaata. Lukuviestin päätapahtuma järjestetään Tampereen Keskustorilla torstaina 11.5.2017 klo 13–14. Torille ovat tervetulleita kaikki pirkanmaalaiset lukemaan ääneen vapaavalintaista tekstiä ja viemään siten lukuviestiä eteenpäin. Lopuksi kokoonnutaan maailman suurimpaan pirkanmaalaiseen lukijayhteiskuvaan.

Lukeva Pirkanmaa -hankkeen ohjausryhmässä on edustajia Suomalaisen kirjan museo Pukstaavista, Pirkanmaan äidinkielenopettajien liitosta sekä Pirkanmaan Kulttuurirahastosta. Lukeva Pirkanmaa -hankkeeseen on palkattu myös osa-aikainen projektityöntekijä.

 

Lisätiedot:

www.lastenkirjainstituutti.fi/lukevapirkanmaa

Pirkanmaan Kulttuurirahaston asiamies Silja Minkkinen-Poikolainen, puh. 050 385 7610, etunimi.sukunimi@skr.fi

 

Katso #koskamäluen-videoita:

Jääkiekkoilija Pekka Saravon video

Hiphop-trio Mansesterin video

Äidinkielen opettaja Liisi Vesikon video