Suomen Kulttuurirahasto myöntää vuosittain apurahoja työskentelyyn taiteilijaresidensseissä. Lisäksi haettavana on myös apurahoja ulkomaisen oleskelujakson kuluihin vapaavalintaisessa kohteessa. Residenssipaikat sekä liikkuvuusapuraha vuodelle 2019 ovat haettavissa 10.–31.8.2018.

Taiteilijaresidenssien hakukohteita on seitsemän: uusina kohteina Triangle New Yorkissa sekä Institute for Provocation Pekingissä Kiinassa. Muut kohteet ovat Hôtel Chevillon Ranskassa, SeMA Nanji Soulissa Etelä-Koreassa, Tokyo Arts and Space (entinen Tokyo Wondersite) Japanissa, O Espaço do Tempo Portugalissa ja Artspace Sydneyssä Australiassa. Työskentelyapuraha on 2 000 euroa kuukaudessa ja O Espaço do Tempoon 800–1200e henkilöä kohden.

O Espaço do Tempo -residenssi on tarkoitettu tanssi- ja näyttämötaiteen tekijöille, muut kohteet pääosin kuvataiteilijoille. Pekingin Institute for Provocation on kuvataiteiteeseen painottuva tutkimuksellinen residenssi, mutta hakea voivat myös muiden alojen taiteilijat sekä esimerkiksi arkkitehdit, joilla on kohteeseen liittyvä tutkimuksellinen intressi.

Rahaston pitkäaikainen yhteistyö Hôtel Chevillonin kanssa on päättymässä. Haku kuvataiteilijoille on auki viimeistä kertaa vuodelle 2019, ja kirjailijoille erityistä hakukohdetta ei tänä vuonna ole. Uutta kirjailijoiden ja kääntäjien kohdetta Euroopan ulkopuolelta valmistellaan vuodelle 2020.

Tukea kansainväliseen liikkuvuuteen

Liikkuvuusapurahalla voi kattaa taiteellisen työskentelyn kuluja ulkomailla. Apurahan tavoitteena on mahdollistaa taiteilijalle ulkomaisen oleskelujakson avulla uusia välineitä ja verkostoja taiteellisen työskentelyn tueksi. Apurahaa voivat hakea taiteilijat yksin tai työryhmänä kaikilta taiteen aloilta yli kahden viikon kestoisiin ulkomaanmatkoihin.

Liikkuvuusapuraha on suuruudeltaan 3 000–10 000 euroa esimerkiksi residenssityöskentelyyn, festivaaliosallistumisiin, näyttelyprojekteihin ja kansainvälisiin yhteishankkeisiin liittyviin matkoihin.

Molempia apurahoja voi hakea verkkopalvelun kautta 10.–31.8.2018. Yhdellä hakukierroksella voi hakea joko Kulttuurirahaston tarjoamia residenssipaikkoja tai liikkuvuusapurahaa, mutta ei molempia.