Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahasto vietti vuosijuhlaa 4.12.2007 Kotkassa. Apurahansaajia oli 56, yhteensä apurahoina jaettiin 364.000 euroa. Kaiken kaikkiaan rahasto sai 243 hakemusta ja apurahoja haettiin 2 miljoonalla eurolla.

Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson apurahat jaettiin 47. kerran.

Jakosumma oli jälleen ennätyksellinen 364 000 euroa. Apurahat jaettiin 56 erillisenä stipendinä, joista tieteen apurahoina jaettiin 21 ja taiteen apurahoina 35. Taiteen apurahojen yhteissumma oli 236 000 euroa (64,8 %) ja tieteen 128 000 euroa (35,2 %).

Tieteen apurahat kohdentuivat lääketieteen, humanistisen ja yhteiskuntatieteen aloille. Taiteen apurahat kohdentuivat kuvataiteisiin, säveltaiteisiin, valokuvataiteisiin. Keskimääräinen apurahan suuruus oli 6500 euroa.

Maakunnallisesti merkittävä hanke
Vuoden 2008 maakunnallisesti merkittävään ja tavanomaista suurempaa rahoitusta vaativaan hankkeeseen myönnetyn apurahan sai Aleksandra Hintsala ja työryhmä
Pietarin I.E. Repinin instituutin kuvataidekoulutuksen järjestämiseen Kymenlaaksossa 40 000 euroa.

Kokovuotinen apuraha visuaalisiin taiteisiin
Visuaalisiin taiteisiin tarkoitetun kokovuotisen apurahan sai taidemaalari Mikko Sakala 18.000 euroa.
Lisäksi myönnettiin kuvataiteilija Elisa Heinoselle 18 000 euron apuraha taiteelliseen työskentelyyn.

Nuorten kulttuuritoiminta
Nuorten kulttuuritoimintaan myönnetyillä apurahoilla tuetaan mm. kerhotoimintaa, lasten ja nuorten tiede- ja taidepäiviä, musiikki- ja teatteriesityksiä tai kuvataide- ja valokuvaprojekteja. Näihin tarkoituksiin jaettiin 28 500 euroa seitsemänä eri stipendinä. Apurahojen saajissa korostui monipuolinen tieteellisen ja taiteellisen osaamisen kekseliäisyys ja vaikuttavuus, joka edistää ja kehittää lasten ja nuorten tavoitteellista, monipuolista ja korkeatasoista kulttuurista kasvatustyötä.

Hakemukset
Kymenlaakson rahastolle tuli vuonna 2007 kaikkiaan 243 hakemusta. Hakemusten yhteissumma oli 2 004 753 euroa. Nousuprosentti vuodesta 2006 on 15 %. Vuodesta 2002 hakemusten yhteissumman nousuprosentti on 39 %.

Hakijoista 55 % oli naisia ja 45 % miehiä. Eniten hakijoista sijoittui ikäluokkaan 20-35 -vuotiaat (47 %). Ikäluokkaan 45-55 -vuotiaat sijoittui (30 %) hakijoista. Alle 20-vuotiaita oli 4 % ja yli 60-vuotiaita 11 %.
Keskimääräinen hakusumma oli 3000 euroa., mutta yli 14 000 euron hakemuksia jätti 21 % hakijoista. 18 000 euron vuotuista apurahaa haki 8 % hakijoista.