Kymenlaakson Kulttuurirahasto jakoi vuosijuhlassaan 4.12.2008 Elimäellä 56 apurahaa, yhteensä 384 000 euroa. Apurahat jaettiin 48. kerran.

Haetut apurahat
Kymenlaakson rahastolle tuli vuonna 2008 kaikkiaan 204 hakemusta ja haettu yhteissumma oli 1 566 000 euroa. Sekä hakemusten määrä että haetun summan suuruus pienenivät jonkin verran edellisistä vuosista. Hakemuksista 139 kpl (68 %) kohdistui taiteen aloille ja 51 kpl (25 %) tieteen aloille. Muita hakemuksia, lähinnä opintoja varten, tuli 13 kpl.

Hakijoista 53 % oli naisia ja 47 % miehiä. Suurin osa hakijoista sijoittui ikäluokkaan 20-35-vuotiaat (43 %). Ikäluokkaan 45-55-vuotiaat sijoittui 27 % hakijoista. Alle 20-vuotiaita oli 4 % ja yli 60-vuotiaita 14 %. Keskimääräinen hakusumma oli 3 000 euroa, mutta yli 14 000 euron hakemuksia jätti 18 % hakijoista. 21 000 euron vuotuista apurahaa haki 8 % hakijoista.

Kotipaikoittain tarkasteltuna eniten hakemuksia tuli Kotkasta toiseksi eniten Kouvolasta ja Haminasta.

Myönnetyt apurahat
Tieteen apurahoja jaettiin 14 kpl, taiteen apurahoja 40 kpl ja muita apurahoja 2 kpl.

Myönnettyjen taiteen apurahojen yhteissumma oli 246 000 euroa (64 %), tieteen 127 000 euroa (33 %) ja opintoapurahojen 11 000 (3 %). Taiteen apurahat kohdentuivat kuvataiteisiin, säveltaiteisiin, lastenkulttuuriin, kirjallisuuteen ja käännöstyöhön. Keskimääräinen apurahan suuruus oli 6500 euroa. Tieteen apurahat kohdentuivat lääketieteen ja terveystieteen aloille sekä historian ja arkeologian aloille.

Maakunnallisesti merkittävä hanke
Vuoden 2009 maakunnallisesti merkittävään ja tavanomaista suurempaa rahoitusta vaativaan hankkeeseen myönnetyn apurahan sai Aleksandra Hintsala ja työryhmä Pietarin I.E. Repinin instituutin kuvataidekoulutuksen järjestämiseen Kymenlaaksossa 60 000 euroa.

Kokovuotinen apuraha visuaalisiin taiteisiin
Visuaalisiin taiteisiin tarkoitetun kokovuotisen apurahan 21 000 euroa sai kuvataiteilija Maria Kausalainen. Lisäksi myönnettiin kuvataiteilija Outi Sunilalle 21 000 euron apuraha taiteelliseen työskentelyyn.

Nuorten kulttuuritoiminta
Nuorten kulttuuritoimintaan myönnetyillä apurahoilla tuetaan mm. kerhotoimintaa, lasten ja nuorten tiede- ja taidepäiviä, musiikki- ja teatteriesityksiä tai kuvataide- ja valokuvaprojekteja. Näihin tarkoituksiin jaettiin 24 000 euroa yhdeksänä eri stipendinä. Apurahojen saajissa korostui monipuolinen tieteellisen ja taiteellisen osaamisen kekseliäisyys ja vaikuttavuus, joka edistää ja kehittää lasten ja nuorten tavoitteellista, monipuolista ja korkeatasoista kulttuurista kasvatustyötä.

Kotipaikkakunnittain apurahat jakautuivat hakemusten suhteessa. 30 % apurahojen saajista oli Kotkasta, 11 % Kouvolasta, 9 % Haminasta, 9 % Iitistä, 9 % Valkealasta, 9 % Anjalankoskelta.

Vuosijuhlassa juhlapuheen piti Suomen Kulttuurirahaston hallituksen puheenjohtaja, hallintoneuvos Niilo Jääskinen. Ohjelman musiikkiesityksistä vastasivat apurahansaajat.

Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1.-10.2.2010.