Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahaston apurahat jaettiin rahaston 56. vuosijuhlassa Haminan seurakunnan Simeon-salissa 16.5. Määräaikaan mennessä maakuntarahasto vastaanotti 254 hakemusta. Apurahoja myönnettiin 42 hankkeeseen ja palkintoja luovutettiin yksi.

Kokonaisjako oli yhteensä 454 000 euroa. Kymenlaakson rahaston 10 000 euron kulttuuripalkinto luovutettiin puutarhaneuvos Heikki Laaksoselle. Vuoden 2017 Kärkihanke-apurahan 40 000 euroa sai puolestaan Kotkan Nuorisoteatteriyhdistys ry.

Taiteen osuus apurahoista oli 60 % ja tieteen 40 %. Taiteen aloista eniten tukea saivat kuvataiteet (21 %), säveltaiteet (19 %) ja kirjallisuus (19 %). Tieteen apurahoja myönnettiin eniten lääketieteille (33 %), humanistisille tieteille (27 %) ja luonnontieteille (13 %). Kilpailu apurahoista on edelleen kova. Myönteisen päätöksen sai vain noin 16 % hakijoista ja heistä naisten osuus oli 66 %. Apurahojen keskisuuruus oli lähes 11 000 euroa. Kokovuotisen (24 000 euroa) työskentelyapurahan sai neljä ja vähintään puolivuotisen (12 000 euroa) yhdeksän hakijaa.

Kärkihankkeena Kotkan Nuorisoteatterin rockmusikaali

Kymenlaakson rahaston 40 000 euron Kärkihanke-apuraha myönnettiin Kotkan Nuorisoteatterille Shell’s Angles -rockmusikaalin kantaesityksen valmistamiseen. Musikaali perustuu Jyri Paretskoin kirjoittamaan nuortenromaaniin, joka on palkittu Topelius- ja Laivakello -palkinnoilla. Teoksen näyttämöversioon sävelletään ja sanoitetaan rockhenkistä musiikkia. Hankkeen tavoitteena on löytää erityisesti nuoret miehet teatterikatsomoon sekä lisätä tavoitteellista yhteistä tekemistä Kotkassa. Lisäksi hankkeessa kootaan nuorisovetoisia ja nuortenkielisiä markkinointitapoja kulttuuritoimijoille.

Rockmusikaali toteutetaan Kotkan kaupunginteatterin teatterikuraattorin, tuotantotyöryhmän sekä Kotkan Nuorisoteatteriyhdistyksen hallituksen voimin yhteistyössä kaupungin kulttuuri- ja nuorisotyön yksiköiden/etsivän nuorisotyön ohjelmien, Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston musiikkialan/Kymen Konservatorion sekä kotkalaisten yritysten kanssa. Kaiken kaikkiaan rockmusikaalin toteuttamiseen arvioidaan osallistuvan n. 50 eri-ikäistä nuorta ja 15 esittävien taiteiden ja media-alan ammattilaista.

Vuoropuhelu maakunnan kantaväestön ja maahanmuuttajien kesken jatkuu

Kaakonkulman Kulttuurimylly ry sai apurahaa uudenlaiseen kulttuuriin ja kieleen pohjautuvan toimintamuodon käynnistämiseen ja kehittämiseen. Yhdistyksen ylläpitämässä Monikulttuurisessa toimintakeskus Myllyssä toteutettavan hankkeen tavoitteena on rakentaa ja tukea vuorovaikutusta maahanmuuttajien, turvapaikanhakijoiden ja kantasuomalaisten välillä/kesken. Ideana on vahvistaa ja rikastaa osallistujien kielellistä ilmaisutaitoa tunteiden ja ajatusten välittämiseksi kohtaamistilanteissa.

Myllyssä järjestäviin kirjailijailtoihin kutsutaan maahanmuuttajataustaisia ja turvapaikan saaneita kirjailijoita kertomaan kirjoistaan ja kirjoittamisestaan. Hankkeessa perustetaan myös maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kirjoittajaryhmä, joka tuottaa omiin muistoihin ja kulttuuritaustaan pohjautuvia tarinoita. Yhteistyössä Muistojen Talon kanssa toteutetaan lisäksi luovaan muistelutyön muistorasiamenetelmään perustuva Kulttuurinen matkalaukku -työpajatoiminta. Hanke toteutetaan vuosien 2017-2018 aikana.

Muuttoliikettä ja kulttuurien kohtaamista käsitellään myös tanssitaiteilijoiden Thomas Freundlichin ja Neil Owensin tanssiteoksessa Immigrant. Tanssiteos ottaa kantaa siihen, että omina pidetyt traditiot ovat itse asiassa syntyneet muuttoliikkeiden seurauksena, kun eri kulttuurit kohtaavat ja saavat vaikutteita toisistaan. Hankkeessa järjestettävissä työpajoissa nuoret voivat tanssin ja musiikin keinoin tutkia identiteetin, perinteiden ja kulttuurien välillä siirtyvien vaikutteiden teemoja. Hanke toteutetaan vuoden 2017 aikana.

Tukea monipuoliseen tieteelliseen ja taiteelliseen toimintaan

Kokovuotisia 24 000 euron suuruisia työskentelyapurahoja myönnettiin yksi tieteen ja kolme taiteen puolelle. Taiteen kokovuotisen saivat kuvatait. maisteri Johanna Hammarberg Kadonnut kirje -mobiiliesityksen valmistamiseen, tait. kand. Jussi Lehtomäki Sirkuskaupunki-romaanin kirjoittamiseen ja kuvatait. maisteri Heini Nieminen taiteelliseen työskentelyyn. Tieteen kokovuotinen myönnettiin fil. maisteri Essi Korhoselle suomalaisten hyttysten kantamia viruksia käsittelevän väitöksen jälkeiseen tutkimukseen.

Vähintään puolivuotisia työskentelyapurahoja myönnettiin tieteelle kaksi ja taiteelle seitsemän. Medianomi Piipa Toivonen sai 10 kk apurahan (20 000 euroa) taiteelliseen työskentelyyn, fil. maisteri Maaria Päivinen puolivuotisen (12 000 euroa) romaanin kirjoittamiseen.

Tieteen puolella väitöskirjatyötä ja väitöksen jälkeistä tutkimusta sekä muuta tutkimustyötä tuettiin puolivuotisilla apurahoilla ja ne menivät fil. maisteri Regina Budille, valtiotiet. maisteri Tomi Kokkoselle, fil. maisteri Anni Lappelalle, terveystiet. maisteri Ville Metsärinteelle sekä fil. maisteri Katariina Rantalaiselle, fil. tohtori Tuomo Takalalle ja tekn. tohtori Kyllikki Taipale-Erävalalle.

 

Lisätiedot:

Kymenlaakson rahaston asimies Päivikki Eskelinen-Rönkä, etunimi.sukunimi@skr.fi

 

Kymenlaakson rahaston nettisivut

Myönnetyt apurahat