Suomen Kulttuurirahaston keskusrahastosta jaettavien apurahojen hakuaika on lokakuu. Vuonna 2008 keskusrahasto jakaa apurahoina 19,6 miljoonaa euroa ja maakuntarahastot yhteensä 8,9 miljoonaa euroa. Maakuntarahastoilla on erilliset hakuaikansa, jotka selviävät maakuntarahastojen verkkosivuilta.

Apurahat myönnetään pääasiassa yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille suomalaisen kulttuurin edistämiseen.

Apurahat on tarkoitettu jatko-opintoihin ja tutkimustyöhön kaikilla tieteen aloilla sekä taiteelliseen työskentelyyn, myös koko vuodeksi. Kokovuotista apurahaa on mahdollista hakea myös kolmeksi vuodeksi.

Erityisesti tuetaan hankkeita, jotka etsivät uusia yhteyksiä tieteen ja taiteen eri alojen välille. Lisäksi tuetaan kulttuuripoliittisesti merkittäviä hankkeita, jotka edellyttävät tavanomaista suurempaa rahoitusta.

Apurahoja voi hakea myös tieteellisen kirjallisuuden kääntämiseen ja oppikirjojen kirjoittamiseen.

Erityisapurahat

Kaksivuotisiin tieteen työpajoihin myönnetään 1-2 apurahaa, jonka suuruus on 100.000 euroa vuodessa. Apuraha on tarkoitettu tutkijoiden ja tutkijaryhmien yhteistyöhön sellaisen tutkimusongelman käsittelemiseksi, jonka parissa ainakin osa tutkijoista on työskennellyt jo aiemmin, mutta joka hyötyisi eri taitojen yhdistämisestä.

Lisäksi jaetaan yksi tai useampi 20.000 euron Eminentia-apuraha. Se on tarkoitettu varttuneille tieteenharjoittajille ja taiteilijoille käytettäväksi esimerkiksi tieteellisen tai taiteellisen elämäntyön ja siitä saadun kokemuksen pohdiskelevaan kirjoittamiseen.

Tarkemmat ohjeet hakuoppaassa www.skr.fi/apurahat

Henkilökohtaisen kokovuotisen apurahan saaneille voidaan myöntää lisäapurahana n. 400 euroa henkilövakuutuksen järjestämiseksi.

Apurahoja haetaan Kulttuurirahaston lomakkeella. Hakuaika päättyy keskiviikkona lokakuun 31. päivänä 2007. Hakemukset liitteineen toimitetaan osoitteella Suomen Kulttuurirahasto, PL 203, 00121 Helsinki. Viimeisen hakupäivän kotimaan postileima hyväksytään. Ulkomailta lähetettyjen hakemusten tulee olla rahaston toimistossa 31.10.2007. Käsiteltäväksi ei oteta faksilla tai sähköpostilla lähetettyjä eikä myöskään myöhästyneitä hakemuksia.

Lisätietoja apurahoista saa rahaston kotisivuilta www.skr.fi, sähköpostitse info@skr.fi tai puhelimitse (09) 612 810 klo 8.30-15.30, sekä nimikkorahastojen erityistarkoituksista hakulomakkeen mukana jaettavasta ja kotisivuilla olevasta hakuoppaasta.

Hakulomakkeet

Hakulomakkeita voi noutaa kotisivulta www.skr.fi/apurahat, Suomen Kulttuurirahaston toimistosta, Bulevardi 5 A, 00120 Helsinki, arkisin klo 8.30-15.30, yliopistoista ja korkeakouluista tai tilata sähköpostitse info@skr.fi, puhelimitse (09) 612 810 tai faksilla (09) 640 474.

Lausunnot

Hakija pyytää lausunnon antajaa toimittaman lausunnon sähköisesti osoitteessa www.skr.fi/lausunnot. Lausunnon voi laatia myös vapaamuotoisesti, jolloin se toimitetaan Suomen Kulttuurirahaston hallitukselle suljetussa kirjekuoressa hakuajan loppuun mennessä.

Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan apurahan saajille helmikuun puolivälin jälkeen 2008. Apurahat julkistetaan Suomen Kulttuurirahaston vuosijuhlassa 27.2.2008. Tämän jälkeen ne ovat nähtävissä rahaston kotisivuilla.