Haku tapahtuu näillä sivuilla olevan verkkopalvelun välityksellä.

Käsiteltäväksi otetaan hakemukset, jotka on toimitettu Kulttuurirahastoon sekä sähköisesti että allekirjoitettuna paperitulosteena. Tietosisältöjen tulee olla yhdenmukaiset. Asiantuntijat arvioivat hakemuksia sekä verkossa että paperilla. Toivomme, että hakemukset jätetään hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä.

Viimeisen hakupäivän kotimaan postileima hyväksytään. Ulkomailta tulevien hakemusten tulee olla Rahastossa viimeiseen hakupäivään mennessä. Hakemuksen voi myös toimittaa Kulttuurirahaston toimistoon, Bulevardi 5 A 13 viimeistään perjantaina 30.10.2009. Käsiteltäväksi ei oteta faksilla tai sähköpostilla lähetettyjä eikä myöskään myöhästyneitä hakemuksia.

Tutustu hakuohjeisiin.

 

Post doc -apurahat ulkomaille

Apurahaa post doc -tutkimukseen ulkomailla ei ole mahdollista hakea tämän haun yhteydessä. Suurimmat suomalaiset säätiöt ovat perustaneet yhteisen apurahapoolin tätä tarkoitusta varten. Alkuvuodesta 2010 järjestettävästä hausta tiedotetaan erikseen.