Suomen Kulttuurirahaston keskusrahastosta jaettavien apurahojen hakuaika on 1.10.-31.10.2006. Vuonna 2007 keskusrahasto jakaa apurahoina 18,5 miljoonaa euroa ja maakuntarahastot yhteensä 8,2 miljoonaa euroa. Maakuntarahastoilla on erilliset hakuaikansa, jotka selviävät maakuntarahastojen verkkosivuilta.

Tieteen aloilla apurahaa voi hakea lisensiaatti- ja väitöskirjatöihin sekä niiden jälkeiseen tieteelliseen työskentelyyn ja jatko-opintoihin sekä kotimaassa että ulkomailla. Taiteen apurahat on suunnattu jatko-opintoihin, työskentelyyn ja erilaisiin hankkeisiin kotimaassa ja ulkomailla.

Uutena tukimuotona myönnetään 1-2 apurahaa kaksivuotisiin tieteen työpajoihin. Apurahan suuruus on 100.000 euroa vuodessa. Se on tarkoitettu tutkijoiden ja tutkijaryhmien yhteistyöhön sellaisen tutkimusongelman käsittelemiseksi, jonka parissa ainakin osa tutkijoista on työskennellyt jo aiemmin, mutta joka hyötyisi eri taitojen yhdistämisestä. Lisäksi jaetaan edellisvuosien tapaan yksi tai useampi Eminentia-apuraha. Lisätietoa saa hakuoppaasta.

Hakuoppaan ja apurahojen hakemuslomakkeen saa rahaston toimistosta, yliopistojen ja korkeakoulujen opintotoimistoista sekä kotisivulta www.skr.fi/apurahat. Lomakkeen ja hakuoppaan voi myös tilata sähköpostitse info@skr.fi tai puhelimitse (09) 612 810.

Keskusrahastosta haettavia apurahoja koskevat asiantuntijalausunnot voi antaa sähköisesti osoitteessa www.skr.fi/apurahat. Vaihtoehtoisesti voi käyttää tulostettavaa lomaketta tai antaa lausunnon vapaamuotoisesti. Nämä toimitetaan suljetussa kirjekuoressa Suomen Kulttuurirahaston hallitukselle (PL 203, 00121 Helsinki) hakuajan loppuun mennessä.

Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan apurahan saajille helmikuun puolivälin jälkeen 2007. Apurahat julkistetaan vuosijuhlassa 27.2.2007, minkä jälkeen ne ovat nähtävissä rahaston kotisivuilla.