Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto vietti vuosijuhlaa 1.10.2007 Jyväskylässä. Apurahansaajia oli 53. Kaupunkineuvos Jaakko Lovénille luovutettiin vuosijuhlassa Elias Lönnrot -mitali.

Lisäksi Jyväskylän yliopiston juhlasalissa järjestetyssä juhlassa jaettiin Schaumanin nimikkorahastosta 10 opintoapurahaa Jyväskylän Lyseosta valmistuneille ilman hakemusta.

Jakosumma kasvoi jälleen

Jettavien apurahojen kokonaissumma (443 000) on lähes 20 000 euroa suurempi kuin edellisvuotinen ennätys. Myös hakemuksia saatiin tänä vuonna enemmän kuin koskaan aiemmin, yhteensä 438 kappaletta. Apurahoista 17 ohjattiin tieteelle, 34 taiteelle ja loput muihin tarkoituksiin, kuten opintoihin.

Tänä vuonna jakovuorossa olleista nimikkorahastoista suurimmat kokonaissummat myönnettiin Elsa ja Frans Marpion rahastosta (yht. 36 000 euroa), Keskisuomalaisen rahastosta (30 000) sekä Päiviö Hetemäen rahastosta (28 000). Kaikkiaan nimikkorahastoista jaettujen apurahojen osuus on 210 000 euroa eli hieman yli 47 prosenttia koko tämänvuotisesta jakosummasta.

Tieteen ja taiteen osuudet apurahoista ovat lähes saman suuruiset, sillä tieteelle apurahojen rahallisesta arvosta suunnattiin 52 % (hakemuksista tieteen osuus oli 55 %) ja loput jaettiin taiteen ja muun kulttuuritoiminnan tukemiseen. Myös apurahojen sukupuolijakauma on tasainen, sillä miehille ja naisille suunnattiin molemmille puolet apurahoista.

Tieteissä humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat saivat eniten tukea, mutta rahoitusta myönnettiin myös bio- ja luonnontieteiden, taloustieteiden ja kasvatustieteiden tutkimukseen.

Taiteenaloista kuvataiteen (ml. valokuvaus) osuus on suurin, mutta tukea saivat myös arkkitehtuuri, säveltaiteet, näyttämötaiteet, kirjallisuus sekä tanssi. Lisäksi tukea jakaantuu eri taiteenaloille myös lastenkulttuurin tukemisen kautta.

Kokovuotisia apurahoja aiempaa enemmän
 

Tänä vuonna jaettiin aiempaa enemmän kokovuotisia apurahoja tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn. Jo perinteisesti jaettavan kuvataideapurahan lisäksi jaettiin yksi kokovuotinen apuraha säveltaiteen alalle ja yksi vuosiapuraha tanssitaiteelle.

Kuvataideapurahan sai taidegraafikko Tuomas Hallivuo, säveltaiteen apurahan muusikko-säveltäjä Ville Ojanen ja tanssitaiteen apurahan tanssija Anna-Kaisa Hirvanen. Tieteen apurahoilla tuettiin erityisesti väitöskirjan tekijöitä.

- Tänä vuonna linjasimme apurahojen jakamista siten, että pyrimme mahdollistamaan entistä useammalle kokopäiväisen ja kokovuotisen työskentelyn, kertoo hoitokunnan puheenjohtaja, professori Anita Kangas. - Koska Kulttuurirahaston kokovuotisen apurahan määrä on nostettu 18 000 euroon, pystyimme jakamaan apurahoja huomattavasti pienemmälle joukolle kuin esimerkiksi viime vuonna. Hakupaine apurahoihin on siis todella suuri. Tänä vuonna apuraha voitiin myöntää alle 10 %:lle väitöskirjojen tekijöistä tai taiteilijoista.

Rahasto uusien haasteiden edessä
 

Anita Kangas arvelee, että tulevaisuudessa maakuntarahaston edessä ovat haasteet, jotka näkyivät jo nyt post doc-hakemusten ja taiteen hankkeiden määrien voimakkaana lisääntymisenä.
- Tohtorintutkinnon suorittaneet tarvitsevat rahoitusta akateemisen uransa toiseen vaiheeseen siirtymisessä. Mitä moninaisimmat alueelliset luova keskus- ja luova toimialahankkeet innostavat paitsi projekteja myös luovuuden ytimen, taiteellisen työn tekijöitä, hakemaan työlleen rahoitusta, Kangas luonnehtii. - Myös kuntien niukentuneet resurssit kulttuurin tukemisessa näkyvät rahaston hakemuksissa. Keski-Suomi on erittäin vireä maakunta, jonka monialaisen ja korkealaatuisen kulttuurin edellytysten vahvistaminen on tärkeä tehtävä myös maakuntarahastolle.
 

Lönnrot-mitali kaupunkineuvos Jaakko Lovénille
 

Apurahojen lisäksi tämän vuoden juhlassa luovutettiin Elias Lönnrot-mitali, jonka Suomen Kulttuurirahaston hallitus myönsi Keski-Suomen rahaston esityksestä kaupunkineuvos Jaakko Lovénille Jyväskylän ja Keski-Suomen kulttuuriperinnön vaalimisesta ja kulttuurin edellytysten aktiivisesta turvaamisesta. Lönnrot-mitali kuuluu Suomen Kulttuurirahaston suurmiessarjan mitaleihin.