Keski-Pohjanmaan rahasto jakoi apurahoina 411 000 euroa.

Suomen Kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahasto vietti 54. vuosijuhlaansa Kokkolassa maanantaina 10.4.2017. Apurahan sai tänä vuonna yhteensä 50 hakijaa jaon yhteissumman ollessa 411 000 euroa.

Vuosijuhlassa rahasto luovutti Suomen Kulttuurirahaston hallituksen myöntämän Mikael Agricola -mitalin opetusneuvos Pentti Silvennoiselle, rohkealle kansansivistystyön ja kulttuurin soihdun kantajalle.

Hoitokunta päätti jakaa kärkihankeapurahan kahdelle musiikkialan toimijalle. 20 000 euron apurahan saivat Kokkolan Oopperayhdistys ry. Kokkolan Oopperakesän toteuttamiseen ja Pro Kaustinen ry. Kaustisen Kansanmusiikkijuhlien 50-vuotisjuhlaohjelmaan.

Apurahoja jaettiin laajasti eri taiteen- ja tieteenaloille. Kotiseututyön apurahan saivat mm. Kaustisen Pelimanniyhdistys ry Kaustisen musiikkiperinnettä käsittelevään historiatutkimushankkeeseen. Oskari Tokoi Seura ry puolestaan uudistaa apurahan turvin pysyvää näyttelyään. Virkkalan Perinneseura ry. kehittää apurahalla Kraatarimuseon toimintaa. Kirjallisuuden alalla Anne Ruuttula-Vasari työryhmineen sai apurahan käynnistääkseen Keski-Pohjanmaan kirjallisuushistorian tutkimuksen.

Apurahahakemuksia tuli tänä vuonna yhteensä 261 (vuonna 2016 yhteensä 249). Hoitokunnan tavoitteena oli jakaa tuntuvia, toteutuksen ja työskentelyn turvaavia apurahoja ja pitää samanaikaisesti huolta moniarvoisesta kulttuurin edistämisestä. Apurahojen keskisuuruus oli  8200 euroa. Hakemuksista hyväksyttiin 19 %. Tieteen osuus myönnetyistä apurahoista oli 22 %. Taiteissa apurahoja myönnettiin eniten musiikkiin, noin 27% kaikista apurahoista.

Useita kokovuotisia työskentelyapurahoja

Kokovuotisia 24 000 euron työskentelyapurahoja myönnettiin tänä vuonna neljä. Visuaalisissa taiteissa apurahan saivat kuvanveistäjä Riku Riippa taiteelliseen työskentelyyn kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana ja Elina Warsta niin ikään taiteelliseen työskentelyyn. Tieteen kokovuotisen apurahan väitöskirjatöihinsä saivat Riitta Rauhala ja Johanna Kutuniva. Puolen vuoden apurahoin tuetaan Outi Valon ja Davide Bergnan väitöskirjatöitä. Taiteessa puolivuotisen apurahan turvin työskentelevät Annika Bergvik-Forsander sekä Niina Hannula ja työryhmä. Viiden kuukauden apurahalla tuetaan kuvataiteilija Aki Koskisen taiteellista työskentelyä ja valokuvaaja Aki Paavolaa kuvateoksen toimitustyössä.

Lisäksi rahasto myönsi useita lyhyempiä työskentelyapurahoja taiteen ja tieteen harjoittamiseen sekä kuluapurahoja kulttuurihankkeiden toteuttamiseen.

Vuosijuhlassa esiintyivät apurahan saajat

Vuosijuhla käynnistyi Antti Paalasen haitarin tahdissa. Hannu Ilmolahden ja Trio Haines Sistersin esitettyä kohtauksia kamarimusikaalista oli vuorossa taiteilija Kati Outisen juhlapuhe. Kaustisen Pelimannien esiinnyttyä asiamies Tuula Mäenpää Suomen Kulttuurirahastosta luovutti Suomen Kulttuurirahaston hallituksen myöntämän Mikael Agricola -mitalin. Keski-Pohjanmaan rahaston apurahat jakoivat rahaston hoitokunnan puheenjohtaja Eino Laukka ja asiamies Mika Virkkala sihteeri Piia Hietasen avustamana. Keski-Pohjanmaan rahaston myöntämät apurahat ovat kokonaisuudessaan erillisessä tiedotteessa.

 

Lisätietoja:

Keski-Pohjanmaan rahaston asiamies Mika Virkkala, etunimi.sukunimi@skr.fi

 

Keski-Pohjanmaan rahaston nettisivut

Myönnetyt apurahat