Kainuun Kulttuurirahasto on päättänyt tukea kainuulaista laadukasta harrastajateatteritoimintaa omalla projektilla. 

Rahasto julistaa kainuulaisten harrastajateattereiden haettavaksi apurahan, jonka tavoitteena on tukea paikallista laadukasta teatteria ja nostaa esiin kainuulaisia ihmisiä, ilmiöitä sekä heidän kuvaajiaan ja tulkitsijoitaan. Sinisten vaarojen Kainuussa kirjailijat ja heidän tekstinsä ovat erottamaton osa ihmisen elämää. Harrastajateatterituen tavoitteena onkin herättää kysymään, ketkä ovat tulevaisuuden Ida Aspeja, Eino Leinoja, Ilmari Kiantoja, Veikko Huovisia, Tittamari Marttisia. Millaiset menneisyyden tai nykyisyyden tekstit ja niiden tulkinnat puhututtavat tulevaisuudessa?

Harrastajateatteriapuraha kohdennetaan Kainuun alueella toimiville harrastajateattereille. Apuraha on tarkoitettu tukemaan teatteriproduktion tuottamista siten, että harrastajateatterilla on mahdollisuus laadukkaaseen yhteistyöhön teatterin ammattilaisten kanssa. Tukea voidaan hakea produktion palkattavan asiantuntijan palkkakustannuksiin sekä produktion materiaalikustannuksiin: esimerkiksi käsikirjoitustyöhön, ohjaukseen, lavastukseen tai puvustukseen.

Hakemuksessa toivotaan kuvausta teatteriproduktion kokonaisideasta, sen kytkeytymisestä ja kiinnittymisestä Kainuuseen taustoituksineen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi suunniteltu työryhmä ja palkattavan tai palkattavien asiantuntijoiden nimi sekä produktion toteutussuunnitelma kustannusarvioineen. Kustannusarviossa on oltava arvio mihin apuraha kohdennetaan.

Hakuaika 13.6.2018 asti.

Apurahat arvioi asiantuntijatyöryhmä. Apurahasta päättää Kainuun rahaston hoitokunta 24.8.2018. Päätös julkaistaan elokuun 2018 loppuun mennessä. Apurahat maksetaan hakijan kanssa yhdessä sovitulla aikataululla. Haettavissa olevan tuen määrä produktiota kohden on korkeintaan 15 000 euroa.

Hakemus tulee toimittaa viimeistään 13.6.2018 kello 16.00 mennessä sähköpostilla Antti Toivaselle, etunimi.sukunimi@skr.fi ja viimeistään 13.6.2018 postileimalla varustetulla kirjeenä osoitteeseen Kainuun rahasto c/o Kainuun Etu Oy, Intelli PL 10, 87100 Kajaani. Lisätietoja antaa rahaston asiamies Antti Toivanen, p. 044 551 4554.