Kaikki lukuvuoden 2018–2019 kahdeksasluokkalaiset kutsutaan mukaan Taidetestaajiin. Suomen Kulttuurirahaston, Svenska kulturfondenin ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton kolmivuotisen Taidetestaajat-hankkeen ensimmäinen lukuvuosi on vasta puolivälissä. Samaan aikaan valmistaudutaan kuitenkin jo seuraavaan lukuvuoteen. Toivomme koulujen ympäri Suomen olevan silloinkin mukana.

Ilmoittautumisaika lukuvuodeksi 2018–2019 on 15.1.–4.2.2018.

Kun vuosi sitten kutsuimme ensimmäisen kerran kahdeksasluokkalaiset kokemaan ja arvioimaan taidetta, tilaisuuteen tarttui yli 99 prosenttia maamme kouluista. Niidenkin koulujen, jotka ovat hankkeessa mukana tällä hetkellä, on ilmoittauduttava seuraavaksi lukuvuodeksi.

Sopii uuteen opetussuunnitelmaan

Taidetestaajat tarjoaa jokaiselle 8.-luokalle mahdollisuuden kahteen valmiiksi sovittuun vierailuun esimerkiksi teatterissa, museossa, konsertissa tai oopperassa. Vierailuihin sisältyvät pääsyliput, matkat sekä etukäteis- ja jälkityöskentelymateriaalit (etkot ja jatkot). Koulut järjestävät itse taidevierailupäivien ruokailut ja koulukuljetukset sekä opettajien päivärahat.

Taidevierailun jälkeen nuorten mielipidettä kysytään taidetestaajia varten luodulla, selainpohjaisella arviointisovelluksella. Nuorten arviot taide-elämyksistä ovat julkisesti kaikkien nähtävillä Taidetestaajien verkkosivuilla.

Hanke sopii uuden opetussuunnitelman tavoitteisiin mm. tukemalla ilmiöpohjaista opetusta ja kulttuurikasvatussuunnitelmien toteuttamista. Lisäksi Taidetestaajat kannustaa eri oppiaineiden yhteistyöhön ja laaja-alaiseen osaamiseen. Mukaan valituilta taidelaitoksilta edellytämme erityisesti nuoret huomioon ottavaa yleisötyötä, joka tarjoaa kahdeksasluokkalaisille uudenlaisia kokemuksia.

Koulun yhteyshenkilö ilmoittaa luokat

Koulujen taidevierailut ja matkat suunnitellaan luokille sopiviksi ilmoittautumisvaiheessa annettujen tietojen mukaan. Jotta koulun yhteyshenkilö voi ilmoittaa koulunsa luokat hankkeeseen lukuvuodeksi 2018–2019, hänen on kirjauduttava omilla tunnuksillaan Taidetestaajat-järjestelmään.

Yhteyshenkilö lisää järjestelmään luokat ja niiden vastuuopettajat sekä huolehtii, että kukin vastuuopettaja käy täyttämässä oman luokkansa tiedot ilmoittautumisaikana.

Ilmoittautumisesta on lähetetty tietoa kaikkien koulujen rehtoreille kirjeitse ja yhteyshenkilöille sähköpostitse. Hankkeen ohjauksesta ja järjestelyistä vastaa Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, jolla on koko Suomen kattava aluekoordinaattoreiden verkosto. Ilmoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä koulut voivat tarvittaessa kääntyä oman alueensa aluekoordinaattorin puoleen. Aluekoordinaattoreiden yhteystiedot ovat osoitteessa taidetestaajat.fi/yhteystiedot.

 

Taidetestaajien antamat arviot löytyvät täältä: https://taidetestaajat.fi/arviot/teokset