Suomen Kulttuurirahaston maakuntarahastojen apurahojen hakuaika on 10.1.–9.2.2018.

Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö, joka jakaa apurahoja keskusrahastosta ja 17 maakuntarahastosta kulttuurielämän eri aloille. Säätiöllä on myös omaa kulttuuritoimintaa.

Pohjois-Pohjanmaan rahasto jakaa tänä vuonna 662 000 euroa apurahoja pohjoispohjalaisille tieteen- ja taiteenharjoittajille sekä maakunnassa tehtävään tai siihen kohdistuvaan tieteelliseen tai taiteelliseen työhön ja kulttuuritoimintaan. Tänä vuonna apurahojen myönnössä erityisinä painopisteinä ovat lapsiin ja nuoriin kohdistuva tutkimus ja toiminta.

Apurahaa haetaan verkkopalvelussa osoitteessa www.skr.fi/haku. Hakuaika päättyy perjantaina 9.2.2018 klo 16.00. Käsiteltäviksi otetaan vain hakemukset, jotka on jätetty rahastolle verkkopalveluun määräaikaan mennessä.

Hakuohjeisiin ja lisätietoihin osoitteessa www.skr.fi/mkr/pp on hyvä tutustua huolellisesti etukäteen.

Maakuntarahastot järjestävät yhteisen apurahainfotilaisuuden Oulussa tiistaina 23.1.2018 klo 15.00–16.30 Oulun yliopistolla (Pentti Kaiteran katu 1, kasvatustieteiden tiedekunta, sali KTK122). Eri rahastojen asiamiehiä on paikalla keskustelemassa ja vastaamassa yleisön kysymyksiin hakuun liittyvistä asioista. Tilaisuutta voi seurata myös suorana tai tallenteena jälkikäteen sosiaalisen median kanavissa

www.facebook.com/kulttuurirahasto

www.youtube.com/kulttuurirahasto

 

Lisätiedot:

Pohjois-Pohjanmaan rahaston asiamies Jari Sivonen, jari.sivonen@skr.fi, p. 050 411 0117