Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahasto myönsi 58. vuosijuhlassaan ja apurahojen jakotilaisuudessa Lapualla 7.5.2017 yhteensä 1 079 000 euroa 112 apurahansaajalle sekä pronssisen J. V. Snellman -mitalin valtiopäiväneuvos Markus Aaltoselle, yhteiskunnallisen keskustelun ja järjestötoiminnan sinnikkäälle ylläpitäjälle.

Rahasto vastaanotti hakuaikana 532 hakemusta, joiden yhteenlaskettu hakusumma oli reilu seitsemän miljoonaa euroa. Nyt myönnetyistä apurahoista taiteen osuus on 49%, lastenkulttuurin 18% sekä tieteen 23%. Loput apurahoista kohdistuvat kotiseututyöhön. Myönnettyjen apurahojen keskikoko nousi 9 000 euroon.

Kärkihankeapuraha Provinssi, neljä vuosikymmentä -produktion toteuttamiseen

Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahasto jakoi kärkihankkeenaan 40 000 euron apurahan näyttämötaiteeseen KultSi – Kulttuurikollektiivi Silta ry:n hankkeelle. KultSi toteuttaa yhteystyössä Provinssin, Selmu ry:n, Seinäjoen Ammattikorkeakoulun ja Seinäjoen kaupungin kanssa produktion, joka juhlistaa Provinssin 40. festivaalia yhdessä seinäjokelaisten kulttuuritoimijoiden kanssa.

Lastenkulttuurin hankkeille myönnettiin yhteensä 20 apurahaa, 111 000 euroa. Hanne Orrenmaa sai 12 000 euroa maahanmuuttajanuorten ja eteläpohjalaisnuorten yhteisen musiikkinäytelmän toteuttamiseen. Tiina Hietala ja työryhmä saa 9 000 euroa Lappajärven IX rockmusiikkileirin järjestämiseen.

Ennätysmäärä kokovuotisia työskentelyapurahoja

Etelä-Pohjanmaan rahasto on halunnut lisätä kokovuotisen työskentelyn turvaavien apurahojen määrää. Tänä vuonna niitä myönnettiin kaikkiaan 19. Lisäksi puolen vuoden työskentelyä tuetaan 14 apurahan myötä.

Visuaalisissa taiteissa kokovuotisen, 24 000 euron apurahan saivat kuvataiteilija Simon Gripenberg, koristeveistäjä Kaj Lindgård, taidegraafikko Juha Tammenpää kolmivuotisen apurahan kolmannen vuoden apurahana sekä lasitaitelija Minna Tuohisto-Kokko. Puolivuotisen 12 000 euron työskentelyapurahan sai medianomi AMK Janiv Oskár. Kaikkiaan visuaalisen taiteen apurahoja jaettiin 17 kappaletta.

Säveltaiteissa myönnettiin kokovuotiset työskentelyapurahat teatteritaiteen maisteri Sami Silénille sekä Mikael Björklöfille ja työryhmälle. Puolivuotisen työskentelyapurahan sai musiikin maisteri Terttu Iso-Oja. Säveltaiteissa myönnettiin yhteensä 23 apurahaa.

Tanssitaiteissa myönnettiin puolivuotinen työskentelyapuraha, 12 000 euroa, tanssinopettaja AMK Nanna Rahikaiselle taiteelliseen työskentelyyn. Valkea kääpiö ry sai 10 000 euroa Helmifestivaalin järjestämiseen ja Samba Tropical ry:lle myönnettiin 3 000 euroa 15-vuotisjuhlaesityksen toteuttamiseen.

Teatteritaiteissa myönnettiin 6 000 euron apuraha Nina Vanalle Puutarhatarinoita-esityksen valmistamiseen ja Jan Weckströmille Made in Finland -näytelmän käsikirjoittamiseen. Aune Waronen-Rantamäki sai 4 000 euron apurahan kristiinankaupunkilaisesta Onni Talaksesta kertovan käsikirjoituksen kirjoittamiseen.

Kirjallisuuden apurahoja myönnettiin seitsemän kappaletta. Kirjailijat Henry Aho, Satu Grönroos, Henna Helmi Heinonen ja Jussi Matilainen saivat puolivuotisen työskentelyapurahan.

Kotiseututyölle myönnettiin yhteensä 71 500 euroa, 11 hankkeeseen. 12 000 euron suuruisen apurahan sai Tuuli Talvitie Pelimannitarinoita Isojoelta -teoksen toteuttamiseen. Herättäjä-Yhdistys ry:lle myönnettiin 10 000 euroa kuva-arkiston perustamiseen ja 8 000 euron apuraha Raskas patteristo 1:n perinneyhdistys ry:lle perinneyhdistyksen toiminnan kehittämiseen.

Tieteissä kokovuotisia 24 000 euron apurahoja saivat muiden muassa filosofian maisteri Maria Lehtimäki moniviehättyneisyyden ilmenemistapoja kirjallisuuden henkilöhahmojen päätöksenteossa käsittelevään väitöskirjatyöhön, sekä kauppatiet. maisteri Jutta Mäkipelkola johdon kognitiota kilpailukyvyn mahdollistajana elintarvikealalla Suomessa käsittelevään väitöskirjatyöhön. Tieteen apurahoja myönnettiin kaikkiaan 22 kappaletta, yhteensä 412 000 euroa.

Vuosijuhlassa elokuvataidetta ja musiikkia

Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahaston vuosijuhlassa Lapualla Vanhassa Paukussa kuultiin ja nähtiin muun muassa apurahansaajien esityksiä. Elokuvaohjaaja Janiv Oskárin lyhytelokuva Muuttolinnut aloitti juhlan. Lapuan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kai Pöntinen toi juhlaan Lapuan kaupungin tervehdyksen. Jonna Pirttijoki-Helanen ja Tiina Karhu-Ahtonen esittivät Claude Debussyn ja Aarre Merikannon kappaleet. Juhlapuhujana toimi tietokirjailija Jaana Venkula. Lisäksi Tarmo Peltokoski esitti pianolla oman sävellyksensä Etydi Neoklassinen impressio ja sovittamansa Richard Wagnerin Liedestod.

J. V. Snellman -mitalin valtiopäiväneuvos Markus Aaltoselle luovutti Suomen Kulttuurirahaston asiamies Kristiina Rintala. Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahaston apurahat jakoivat rahaston hoitokunnan puheenjohtaja Matti Jakobsson, asiamies Mika Virkkala ja sihteeri Henna Toivola.

Lisätiedot:

Etelä-Pohjanmaan rahaston asiamies Mika Virkkala, etunimi.sukunimi@skr.fi
Etelä-Pohjanmaan rahaston sihteeri Tarja Aurell, etunimi.sukunimi@skr.fi

 

Etelä-Pohjanmaan rahaston nettisivut

Myönnetyt apurahat

Takaisin uutislistaukseen