Apurahojen lisäksi luovutettiin useita merkittäviä palkintoja. Keski-Suomen rahaston kulttuuripalkinnon sai kirjailija Harri Tapper, joka on tuotannollaan ja toiminnallaan lisännyt tietoisuutta keskisuomalaisuudesta ja keskisuomalaisen kulttuurin ominaispiirteistä. Schildtin rahaston palkinnon sai professori Päivi Häkkinen, joka tunnetaan ansioistaan tietoteknologian opetuskäytön tutkimuksessa. Sekä Keski-Suomen rahaston kulttuuripalkinnon että Schildtin palkinnon arvo on 12 000 euroa.

Apurahan sai yhteensä 50 henkilöä, työryhmää tai yhdistystä. Apurahojen kokonaissumma nousi korkeammaksi kuin kertaakaan aiemmin. Myös hakemuksia saatiin tänä vuonna enemmän kuin aiemmin, yhteensä 443 kappaletta. Apurahoista 52 % ohjattiin tieteelle, 47 % taiteelle ja loput 1 % muihin tarkoituksiin kuten opintoihin.

Lisäksi tilaisuudessa luovutettiin 150 vuotiaan Jyväskylän Lyseon ylioppilaalle Auli Kotimäelle Suomen Kulttuurirahaston myöntämä Yrjö Koskisen palkinto parhaasta ylioppilasaineesta.

Nimikkorahastot
Nimikkorahastoista jaettujen apurahojen osuus oli 228 000 euroa eli noin puolet koko jakosummasta. Uutena nimikkorahastona vuosijuhlassa julkistettiin Erkki ja Tuula Laatikaisen rahasto, jonka tuotosta jaetaan jatkossa apurahoja Keski-Suomen Kulttuurirahaston yleisten tarkoitusperien mukaan.

Kokovuotisten apurahojen summaa korotettiin
Kokovuotisia apurahoja taiteelliseen ja tieteelliseen työskentelyyn jaettiin kaikkiaan 10 kappaletta. Jo perinteisesti jaettavan kokovuotisen kuvataideapurahan sai Tiina Osara.

Suomen Kulttuurirahasto valmistautuu 1.10. alkavan toimintavuotensa kuluessa
voimaan astuvaan apurahan saajien sosiaaliturvan uudistukseen korottamalla
kokovuotista apurahaa 21 000 tuhanteen euroon. Tämä vaikutti nyt jaettuihin
apurahoihin siten, että kokovuotisesta tuesta pääsee tällä kertaa nauttimaan hieman harvempi apurahansaaja kuin aiemmin. Samasta syystä myös apurahansaajien kokonaismäärä laski hieman vaikka jaettu kokonaissumma oli suurempi kuin koskaan aiemmin.

50-vuotias rahasto katsoo tulevaisuuteen
"Rahasto elää vahvana maakunnan kulttuurin tukijana ja 'maakunnan henkisen ja taloudellisen kulttuurin vaalijana ja kehittäjänä', kuten rahastoa 50 vuotta sitten perustettaessa toiminnan tarkoitukseksi kaukonäköisesti kirjattiin", toteaa rahaston hoitokunnan puheenjohtaja, professori Anita Kangas. Maakunnan kulttuurin monipuolinen tukeminen näkyy tänä päivänä apurahojen kohdentamisessa, jossa monialaisuus heijastaa maakunnan monipuolista kulttuurielämää. Lue koko puhe täältä.