Muuttuva Museo -teemahaulla tuetaan pysyviä vaikutuksia aikaansaavia hankkeita, jotka liittyvät paikallismuseoiden erilaisten tapahtumien ja sosiaalisten toimintojen ideoimiseen sekä toiminnan saavutettavuuden kehittämiseen. Suurin mahdollinen myönnettävä apuraha (15.000 euroa) edellyttää hankkeelta vähintään kahden paikallismuseon yhteistyötä.

Apurahaa ei myönnetä rakennusten korjaamiseen tai kokoelmien digitalisointiin.

Apurahoja myönnettäessä etusijalla ovat rahaston toimialueelta (Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat) olevat hakijat, maakunnissa tehtävä tai maakuntiin kohdistuva tieteellinen tai taiteellinen työ.

Etelä-Pohjanmaan rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1.‒10.2.2015.

Takaisin hankkeen pääsivulle