Apurahat ja painopisteet

Pohjois-Pohjanmaan rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1.-10.2.2017.

Apurahaa haetaan lähettämällä hakemus liitteineen Apurahanhakijan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa 10.2. klo 16.00 mennessä.

Hakemuksia ja maakuntarahastoa koskeviin tiedusteluihin vastaa

Asiamies
Professori Jari Sivonen
puh. 050 4110 117
etunimi.sukunimi@skr.fi

Sihteeri
Kasvatustiet. maisteri Jetta Liukkonen
puh. 050 408 5747
sähköposti: etunimi.sukunimi@skr.fi

Apurahojen painopistealueet 2017

Rahasto jakaa 632 000 euroa apurahoja pohjoispohjalaisille tieteen- ja taiteenharjoittajille sekä Pohjois-Pohjanmaalla tehtävään tai maakuntaan kohdistuvaan tieteelliseen tai taiteelliseen työhön ja kulttuuritoimintaan. Apurahoja myönnetään yksityishenkilöille, yhteisöille ja työryhmille. Henkilökohtaiset apurahat myönnetään ensisijaisesti kokovuotisina tai puolivuotisina. Pohjois-Pohjanmaan rahasto ei myönnä alle 2000 euron apurahoja. Apurahojen haussa kannustetaan uusia, rohkeita avauksia. Yhtenä erityiskohteenamme on lapsiin ja nuoriin kohdistuva toiminta.

Rahastolla on mahdollisuus jakaa 40 000 euroa yhtenä tai kahtena samansuuruisena apurahana kärkihankkeeseen, jolla on laaja-alaista merkitystä. Kärkihankkeen valinnassa painotetaan yhteiskunnallisesti vaikuttavia, eri toimijoita ja aloja yhdistäviä sekä uusia yhteyksiä avaavia tieteen ja taiteen hankkeita.

Apurahat myönnetään yleisrahastosta ja seuraavista nimikkorahastoista: Eeva, Esko ja Timo Laapaksen rahasto, Oulun ylioppilasrahasto, Karl Ivar Rinteen rahasto, Niilo Ryhdän rahasto, Fanny ja Yrjö Similän rahasto, Aino Soiliksen rahasto, Sanomalehti Suomenmaan rahasto.