Apurahat ja painopisteet

Pirkanmaan rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1.-10.2.2015.

Apurahojen painopistealueet

Pirkanmaan Kulttuurirahasto myöntää apurahoja maakuntansa kulttuurin edistämiseen. Apurahat on tarkoitettu erityisesti tieteen ja taiteen jatko-opintoihin ja tutkimustyöhön sekä taiteelliseen työskentelyyn, myös koko vuodeksi. Tuemme myös alueemme monipuolista kulttuuria ja yhteisöllisyyttä vahvistavia hankkeita.

Apurahaa voivat hakea pirkanmaalaiset tai Pirkanmaan hyväksi työtä tekevät yksityishenkilöt, työryhmät tai yhteisöt, yhteisöt lähinnä erilaisten tiede-, taide- ja kulttuurihankkeiden toteuttamiseen.

Juhlavuoden apurahana myönnetään
30 000 - 40 000 euroa.

Lasten ja nuorten kulttuuria tuetaan vähintään
15 000 eurolla.

Nimikkorahastot jakavat apurahoja ohjesääntöjensä mukaisiin tarkoituksiin. Lisäksi jaetaan Matti Heikkilän nimikkoapuraha Etelä-Pirkanmaan historiaa käsittelevään tutkimukseen.

Hakuohjeita

Apurahaa haetaan apurahanhakijan verkkopalvelussa. Käsiteltäväksi otetaan hakemukset, jotka on toimitettu Pirkanmaan rahastoon sekä sähköisesti että allekirjoitettuna paperitulosteena osoitteella

Pirkanmaan Kulttuurirahasto
Mastontie 6
33470 YLÖJÄRVI

Sähköisesti lähetetyn hakemuksen ja paperitulosteen tietosisältöjen tulee olla yhdenmukaiset.

Hakuaika päättyy 10.2.2015. Viimeisen hakupäivän kotimaan postileima hyväksytään. Ulkomailta tulevien hakemusten tulee olla perillä viimeistään viimeisenä hakupäivänä. Myöhästyneitä, faksilla tai sähköpostilla lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä.

Hakua koskevat sähköpostitiedustelut pyydämme ystävällisesti lähettämään osoitteeseen pirkanmaa@skr.fi

Asiamies
Silja Minkkinen-Poikolainen
arkisin klo 9.30-11.30, 20.1.2014 alkaen, puh. 050 385 7610

Säätiöiden post doc -pooli

Säätiöiden yhteinen post doc -pooli myöntää apurahoja vähintään 12 kuukauden työskentelyyn ulkomailla. Näitä apurahoja ei haeta Kulttuurirahaston haussa. Lyhyempikestoisia vierailuja ei tueta poolin kautta, joten alle 12 kuukauden post doc -työskentelyapurahoja voi hakea keskusrahaston ja maakuntarahastojen haussa.

Muualta saatu rahoitus ja siitä ilmoittaminen

Hakuajan päättymisen jälkeen saadusta rahoituksesta tai tutkijakoulupaikasta tulee viipymättä ilmoittaa verkkopalvelun kautta. Ilmoittamatta jättäminen voi vaarantaa tulevat apurahamyönnöt.

Apurahan peruuttaminen

Hakijan tulee tutustua apurahan hakuohjeisiin ja apurahansaajan ohjeisiin ennen hakemuksen täyttämistä ja lähettämistä. Apurahapäätös tehdään hakemuksen tietojen perusteella, joten hakemus tulee täyttää huolellisesti ja sen tulee sisältää riittävät tiedot. Apurahansaaja ei saa ilman etukäteen saatua kirjallista lupaa käyttää saamaansa apurahaa muuhun kuin hakemuksessa eriteltyyn, päätöksen pohjana olleeseen käyttötarkoitukseen. Käyttötarkoituksen muutoslupia myönnetään vain erikoistapauksissa. Mikäli apurahan tarkoitus ei toteudu, apuraha voidaan peruuttaa. Lisätietoja asiamieheltä.

Apurahojen jako

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita.

Tieto myönnetystä apurahasta ja vuosijuhlakutsu postitetaan apurahan saajille viikolla 16. Sekä myönteisistä että kielteisistä päätöksistä ilmoitetaan kaikille sähköpostiosoitteensa jättäneille.

Vuosijuhlassa 9.5.2014 Tampereella jaettiin 922 000 euroa.