Apurahat ja painopisteet

Keski-Suomen rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1.-10.2.2017.

Apurahaa haetaan lähettämällä hakemus liitteineen Apurahanhakijan verkkopalvelussa.

Hakemuksia ja maakuntarahastoa koskeviin tiedusteluihin vastaa

Asiamies
Kasvatust. maisteri, teatterikuraattori
Antti Niskanen
puh. 050 385 7607
etunimi.sukunimi@skr.fi

Sihteeri (hakemukset)
Päivi Blå
puh. 050 377 0470 (torstaisin ja perjantaisin)
etunimi.sukunimi@skr.fi

Apurahojen painopistealueet

Apurahojen hakuaika on 10.1.–10.2.2017. Hakemus tehdään verkkopalvelussa www.skr.fi/apurahanhakija. Apurahoista päätettäessä etusijalla ovat keskisuomalaiset hakijat ja maakunnassa tapahtuva työskentely.

Vuonna 2017 rahasto tukee keskisuomalaista taidetta, tiedettä, lastenkulttuuria ja kotiseututyötä työskentely- ja kuluapurahoin yhteensä 597 000 eurolla yleisrahastosta sekä jakovuorossa olevista nimikkorahastoista.

Pienin myönnettävä apuraha on 2 000 euroa. Lastenkulttuuriin myönnetään vähintään 20 000 euroa. Lisäksi tavallista suurempaa rahoitusta tarvitseviin innovatiivisiin, tuoreisiin tai suurta vaikuttavuutta tavoitteleviin Kärkihankkeisiin myönnetään yhteensä 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Lisäksi Rahasto on kiinnostunut tukemaan tiedettä ja taidetta yhdistäviä uusia hankkeita.

Apurahat jaetaan Keski-Suomen rahaston vuosijuhlassa 13.5.2017.