Apurahat ja painopisteet

Hämeen rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1.-10.2.2017.

Apurahaa haetaan apurahanhakijan verkkopalvelussa. Käsiteltäväksi otetaan hakemukset, jotka on lähetetty  määräaikana verkkopalvelussa.

Hakemuksia ja maakuntarahastoa koskeviin tiedusteluihin vastaa

Asiamies
Opettaja, kirjailija Taija Tuominen
puh. 050 430 1159
etunimi.sukunimi@skr.fi

Sihteeri
Tradenomi Iida Honkanen
puh. 050 361 3460
etunimi.sukunimi@skr.fi

Apurahojen painopistealueet

Vuonna 2017 rahasto tukee kantahämäläistä tiedettä ja taidetta 570 000 eurolla yleisrahastosta sekä jakovuorossa olevista nimikkorahastoista.

Apurahat myönnetään yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille kantahämäläisen tieteen ja taiteen edistämiseen. Apurahat on tarkoitettu jatko-opintoihin ja tutkimustyöhön kaikilla tieteen aloilla sekä taiteelliseen työskentelyyn. Erityisesti tuetaan hankkeita, jotka etsivät uusia yhteyksiä tieteen ja taiteen alojen välille.

Apurahoja myönnettäessä etusijalla ovat kantahämäläiset hakijat. Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan apurahan saajille kirjeitse noin kaksi viikkoa ennen vuosijuhlaa.

Vuoden 2017 apurahat jaetaan Hämeen rahaston vuosijuhlassa Hämeenlinnassa 12.5.2017.