Kulttuuritoiminta

Varsinais-Suomen rahasto toteuttaa tarkoitustaan ensisijaisesti jakamalla apurahoja ja palkintoja. Rahasto voi olla myös mukana ideoimassa ja toteuttamassa maakunnan kulttuurielämän kannalta tärkeitä erillishankkeita yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa.