Apurahat ja painopisteet

Lapin rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1.-10.2.2017.

Apurahaa haetaan lähettämällä hakemus liitteineen Apurahanhakijan verkkopalvelussa.

Hakemuksia ja maakuntarahastoa koskeviin tiedusteluihin vastaa

Asiamies
Marjut Kuusisto
puh. 050 385 7609
sähköposti: etunimi.sukunimi@skr.fi

Sihteeri
Tittamari Marttinen
puh. 050 3211 784
sähköposti: etunimi.sukunimi@skr.fi

Apurahojen painopistealueet

Apurahoja on jaossa 503 000 euroa ja jakovuorossa olevat nimikkorahastot ovat: Mikko ja Sirkka Jokelan rahasto, Suoma ja Veijo Kärjen rahasto, Lapin Sivistysseuran rahasto, Lapin tutkimusrahasto, Ragnar Lassinantin rahasto, Irja ja Väinö Pekkalan rahasto, Sirkka ja Ahti Riskun rahasto, Kerttu Uutelan rahasto ja Aino Yliruokasen rahasto.

Tieteisiin ja taiteisiin on mahdollista hakea kokovuotista apurahaa, jonka suuruus on 24 000 euroa. Laajoihin, maakunnallisesti merkittäviin ja tavanomaista suurempaa rahoitusta vaativiin kärkihankkeisiin voidaan myöntää 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Visuaalisiin taiteisiin myönnetään ainakin yksi kokovuotinen 24 000 euron työskentelyapuraha.

A.E. Nordenskiöldin -stipendin tarkoituksena on edistää arktisen alueen tutkimusta, ja sitä voivat hakea kaikkien tieteen alojen tutkijat. Stipendi on 24 000 euroa ja se myönnetään yhdelle henkilölle tai työryhmälle. M.S. Elomaan rahastosta jaetaan 12 000 euroa saamelaisopiskelijoiden tukemiseksi.

Lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan myönnetään vähintään 20 000 euroa. Apurahoja voivat hakea mm. opettajat tai lapsi-, koululais- ja nuorisoryhmien vetäjät. Lasten kulttuuritoiminnassa tärkeänä pidetään lasten osallistumista.

Käsiteltäväksi otetaan hakemukset, jotka on toimitettu hakuohjeen mukaisesti Lapin rahastoon verkkopalvelussa 10.2.2017 klo 16.00 mennessä. Myöhässä tulleita hakemuksia ei käsitellä.