Tieteellisesti kiinnostavien ja yhteiskunnallisesti laajakantoisten aiheiden käsittelemiseen

Seuraava Argumenta-haku järjestetään syksyllä 2018.

Argumenta on rahoitusmalli, jonka tarkoitus on luoda edellytykset kestävien argumenttien löytämiseksi merkittävien tutkimusaiheiden avoimiin kysymyksiin. Argumentat ovat poikkitieteellisiä hankkeita, joissa kilpailevia näkökulmia teorioihin ja käytäntöihin tuodaan laaja-alaisesti keskusteluun mukaan. Tavoitteena on tuoda päätöksentekijät ja tutkijat yhteen ja saattaa keskustelujen tulokset julkisuuteen, niin että ne voivat vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Kriteerit

Argumenta on rahoitusmalli, jonka tarkoitus on löytää merkittävien tutkimusaiheiden avoimiin kysymyksiin tieteellisesti ja tieteiden välisesti kestäviä argumentteja. Argumentan kriteerit ovat:

1. Aihe on sekä tieteellisesti kiinnostava että yhteiskunnallisesti laajakantoinen.

2. Aiheeseen liittyy tieteellisesti kiistanalaisia kysymyksiä, joista pyritään muodostamaan kokonaiskuva eri tieteenalojen välisessä keskustelussa.

3. Hankkeessa löydettyjä tieteellisiä perusteluja saatetaan julkisuuteen niin, että ne voivat vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Argumentan ydin on useiden seminaarien ja mahdollisten työpajojen kokonaisuus, johon voi liittyä myös muuta toimintaa, mutta rahoitusta ei ole tarkoitettu varsinaiseen tutkimustyöhön. Rahoitus on tarkoitettu kattamaan lähinnä koordinaattorikuluja sekä seminaarien ja muiden tapahtumien järjestämistä. Seminaareihin voi osallistua sekä tutkijoita, yleisöä että päättäjiä, mutta Argumentan keskeinen sisältö ja päämäärät ovat tieteellisiä. Rahoituksen määrä yhdelle hankkeelle on n. 100 000– 150 000 euroa.

Argumentan lähestymistapa on korostetusti tieteiden välinen. Usein samaa ongelmaa tutkitaan eri tieteenaloilla, mutta yhteistä kieltä ratkaisujen hahmottamiseksi on vaikea löytää. Argumentan tarkoitus on luoda seminaarien sarja ja kielellinen silta, jolloin vältetään liturgia ja liitetään keskustelu siihen, mitä tutkijat tekevät.

Suunnittelu ja raportointi

Hankkeen tuloksena ei tarvitse syntyä julkaisua, mutta hakemukseen liitettävästä viestintä- ja julkisuussuunnitelmasta on käytävä ilmi, miten keskustelujen tuloksia saatetaan julkisuuteen ja yhteiskunnallisen keskustelun pohjaksi verkossa tai muulla tavoin. Hankkeen viestintäsuunnitelma ja kommunikointi päättäjien ja/tai suuren yleisön kanssa tulee ottaa huomioon rahoitussuunnitelmassa.

Hankkeen puolivälissä pyydetään toimittamaan tiivis, vapaamuotoinen väliraportti hankkeen etenemisestä.

Loppuraportti on toimitettava Kulttuurirahastoon kolmen kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. Raportista on käytävä ilmi hankkeen keskeinen sisältö, seminaarit, tapahtumat, osallistujamäärät, arvio hankkeen onnistumisesta ja viestinnällisten tavoitteiden saavuttamisesta sekä selvitys apurahan käytöstä kulutyypeittäin eriteltynä (erillisellä liitteellä mikäli raportti jätetään sähköisen järjestelmän kautta).

Tähän mennessä on rahoitettu 17 Argumenta-hanketta. Hankkeisiin voi tutustua sivun oikeassa reunassa olevan valikon kautta.

Hakeminen

Argumenta-apurahojen hakemiseen ei ole erillisiä ohjeita. Hakemus tehdään Kulttuurirahaston verkkopalvelussa. Verkkolomake ohjaa hakemuksen tekemisessä.

 

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Johanna Ruohonen, 09 6128 1247, johanna.ruohonen(at)skr.fi